O nas

 

Partnerstwo Toolsbroker - biznes na lata

Partnerstwo ToolsBroker - Dystrybucja profesjonalnych narzędzi oraz wyposażenia technicznego przedsiębiorstw oparta na lokalnych niezależnych Partnerach.

System Partnerstwa ToolsBroker - to jedyny w branży narzędzi profesjonalnych model biznesowy wiążący światowych producentów z lokalnymi dystrybutorami. Model pozwala na kreowanie i rozwój własnego wizerunku wśród klientów jako profesjonalnego dystrybutora z szeroką ofertą towarową. Współpraca zapewnia dużą elastyczność oraz bezpieczeństwo dla Partnerów. Za budową i rozwojem stoją firmy, które rozumieją znaczenie słowa sukces, jako wspólnego działania w obszarach, w których strony Partnerstwa czują się najlepiej.

Własny Wizerunek
Partnerstwo pozwala na budowanie własnego wizerunku w oparciu o światowych producentów narzędzi i wyposażenia technicznego przedsiębiorstw.

Gwarancja sukcesu
Szeroki asortyment, logistyka, wydajny system IT i atrakcyjne ceny zakupu towarów gwarantują sukces lokalnemu Partnerowi, który lepiej zna swoje otoczenie, codziennie potrafi rozwiązywać problemy swoich klientów. Partnerstwo ToolsBroker to możliwość bycia konkurencyjnym Partnerem dla lokalnego przemysłu - to biznes na lata.

Glokalizacja
Koncepcję rozwoju naszego Partnerstwa oparliśmy o glokalizację, czyli przystosowanie sprzedaży globalnych produktów do wymogów rynku lokalnego.

Fachhandel wraz z E/D/E organizuje proces zakupowy, magazynowy oraz logistyczny dotyczący produktu od producenta do Partnera. Partner dba o organizację handlu na lokalnym rynku, pozostając podmiotem niezależnym.