Dostawcy

Dostawcy

 

Bezpośrednie dostawy od producentów

Dostawy bezpośrednie od ponad 3000 dostawców zrzeszonych w E/D/E a sukcesywnie adoptowanych przez Fachhandel Polska do naszego rynku pozwala naszym Partnerom stać się znaczącym graczem na lokalnym rynku.